Hotele dla owadów

Warsztaty składają się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej. W pierwszej części uczestnicy poznają ideę tworzenia domków dla owadów: w jakim celu się je tworzy, jak pomagają one owadom, jakie gatunki z nich korzystają. Drugą część warsztatów stanowią działania techniczno – artystyczne: każdy buduje swój hotel dla owadów, który może stać się elementem ogrodu lub balkonu.