Hotele dla owadów

Warsztaty składają się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej. W pierwszej części uczestnicy poznają ideę tworzenia domków dla owadów: w jakim celu się je tworzy, jak pomagają one owadom, jakie gatunki z nich korzystają, jaki stworzyć barwny, pełen życia ogród. Drugą część warsztatów stanowią działania techniczno – artystyczne: każdy buduje swój hotel dla owadów, który może stać się elementem ogrodu lub balkonu.

Warsztaty są odpowiednie dla dzieci, ale także dla dorosłych, zainteresowanych stworzeniem żywego, tradycyjnego, ekologicznego ogrodu, bogatego w różnorodne gatunki rodzimych roślin i zwierząt.